Kontakt

 • Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej
  Jilemnického 2, 965 01 Žiar nad Hronom
 • +421 45 673 21 28
  e-mail: zusziar@gmail.com

Pondelok 21. 6. 2021

  Letný tanečný tábor

  Prihlášku na vypísanie si môžete stiahnuť  - TU

  Novinky

  • ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej Vás pozýva na sledovanie online koncertu

   žiakov z akordeónovej triedy Mareka Žufku

  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platný od 3.5.2021 si môžete prevziať TU.

  • POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

   ► Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZUŠ a pri odchode žiaka zo ZUŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

   ► Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ Z.S.Parákovej písomné Prehlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Stiahnuť si ho môžete tu.

   ► A ďalej predkladá Zdravotný dotazník. Stiahnuť si ho môžete tu .

  Novinky

  Kontakt

  • Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej
   Jilemnického 2, 965 01 Žiar nad Hronom
  • +421 45 673 21 28
   e-mail: zusziar@gmail.com

  Fotogaléria